Lồng hamster mica 30 x 20 x 20 cm (đủ đồ và có nhà tắm ngoài)

350,000 

Chuồng mica , Lồng hamster kích thước : 30*20*20 cm
Lồng đã bao gồm:

  • Tất cả các phụ kiện như trên hình: Nhà ngủ, wheel chạy gỗ, Nhà tắm ngoài
  • Nhà tắm ngoài sang choảnh.

còn 9 hàng

.
.
.
.