Lồng hamster mica 2 tầng full đồ

480,000 

Lồng hamster full đồ như ảnh :

Đã bao gồm: nhà ngủ, nhà tắm ngoài, bình nước, bát ăn, mài răng, wheel, nhà tắm như hình

…….

.
.
.
.