Nhà ngủ sứ to, nhỏ cho Hamster

40,000 60,000 

Nhà ngủ sứ size to, nhỏ dành cho chuột hamster to: bear, ww, robo, camp. Nhìn các bé ngủ ngoan, say sưa trong nhà ngủ sứ thì còn gì tuyệt vơi hơn các Sen nhỉ?

.
.
.
.