Bóng chạy hamster nhựa trong và mica (12cm tới 19cm)

35,000 70,000 

Dùng cho hamster tâp thể dục, có nhiều size phù hợp cho từng loại hamster

Đế có thể tháo dời

Có 2 loại chất liệu: Nhựa dẻo và mika

.
.
.
.